Tallinn Tekniske Universitet Biblioteket

Klient: AET Arhitektid OÜ
Størrelse: 11 000 m2
Omfang: Konstruksjonstegninger og arbeidstegninger av betongelementer og stålkonstruksjoner. Arbeidstegninger av tekstil fasade
Status: Ferdig 2009