Avloppsreningsverk Viljandi

Beställare: E-Betoonelement AS
Uppdragets omfattningen: Konstruktionsritningar och prefabritningar av betongkontruktioner
Status: Färdigt 2005