Bostad Kreutzwaldi 3

Beställare: TTP AS
Storlek: 8 480 m2
Uppdragets omfattningen: Konstruktionsritningar och prefabritningar av stålkonstruktioner
Status: Färdigt 2014