Bostad Kv Tappen 3, Annedal

Beställare: Lasbet Tootmine AS
Storlek: 10 000 m2
Uppdragets omfattningen: Konstruktionsritningar, prefabritningar av betong- och stålkonstruktioner
Status: Färdigt 2013