Quality Hotel Globe

Tellija: Skonto Prefab SIA
Kirjeldus: Tarindite tööprojekt ning monteeritavate rb ja teraselementide tootejoonised
Aasta: 2014