Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu

Tellija: Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid OÜ
Kirjeldus: Tarindite tööprojekt ja monteeritavate rb elementide tootejoonised
Aasta: 2007