Bostad Maakri 36

Beställare: E-Betoonelement AS
Storlek: 10 500 m2
Uppdragets omfattning: Prefabritningar av väggelement
Status: Färdigt 2003