Quality Hotel Globe

Beställare: Skonto Prefab SIAB
Uppdragets omfattningen: Konstruktionsritningar och prefabritningar av betong- och stålkonstruktioner
Status: Färdigt 2014