Tallinn Tekniske Universitet Biblioteket

Beställare: AET Arhitektid OÜ
Storlek: 11 000 m2
Uppdragets omfattningen: Konstruktionsritningar, prefabritningar av betong- och stålkonstruktioner, textil fasad
Status: Färdigt 2009