tase 7

on saavutanud neli diplomeeritud ehitusinseneri.