tase 7

on saavutanud viis diplomeeritud ehitusinseneri.