Haara initsiatiiv ja tee koostööd

Julgustame juhtimist kõikidel tasemetel ning innustame töötajaid näitama üles algatusvõimet, pakkuma välja ideid ja edendama oma karjääri. Me ei oota töötajatelt mitte ainult aktiivset koostööd, vaid ka vastutuse võtmist.

Pane end proovile

PCC Projekt konstrueerib keerulisi ja suuri ehitisi. Sul on võimalus panna end proovile, laiendada silmaringi ja areneda ametialaselt. Sinust võib saada projekteerija, mudeldaja, juhtiv insener või projektijuht.

Ole rahvusvaheline

Meie meeskonnaliikmed on pärit erinevatest riikidest – peale eestlaste töötavad meiega insenerid Itaaliast, Hispaaniast, Venemaalt ja Ukrainast. Meie inimesed on õppinud projekteerimist ja arhitektuuri erinevates Euroopa ülikoolides. Väärtustame oma mitmekesist meeskonda ja leiame, et see on meie konkurentsieeliseks. Usume, et äriedu saavutamiseks on olulisim probleemide ja väljakutsete käsitlemine erinevatest vaatenurkadest.

Töö, millel on eesmärk

Hoolimata oma ametikohast ettevõttes aitad luua paremat maailma. Elamute, büroohoonete, lasteaedade, koolide, haiglate ja hotellide projekteerimine puudutab miljonite inimeste elusid.

Meie väärtuspakkumine

Rohkem Vähem

PCC Projekti eesotsas tervitavad Sind konstruktsioonide projekteerimise meistrid, kes peavad oma töötajaid ettevõtte suurimaks väärtuseks. Meie juures võid olla kindel, et Sul on võimalus õppida oma ala ekspertide käe all ning tulevikus pürgida ametialaselt veelgi kõrgemale. Tegeleme projekteerimisega juba aastast 2002.

Me püstitame endile alati kõrged eesmärgid, kuna tunneme, et oleme selleks võimelised. Meie pädev spetsialistide meeskond on avanud meile palju uksi ka väljapool Eestit. Meil on alati laual huvitavad rahvusvahelised projektid ning nende teostamiseks pakume oma töötajatele tipptasemel tehnoloogiat ja tarkvara. Oleme uhked, et meie teadmisi, oskusi ja tööd hinnatakse Põhja-Euroopa turul, eriti Skandinaavias, väga kõrgelt.

Vaatame alati tuleviku poole ja väärtustame erinevaid arenguvõimalusi. Töötajad on meie ettevõtte jaoks võtmetähtsusega, kelle tulevikku soovime võimalikult palju panustada. Toetame neid, võimaldades käia neil töö kõrvalt koolis ning teha vajadusel kaugtööd. Meie jaoks pole oluline kontoris olemine, vaid töö kvaliteet ja tulemused. Paindlikkus on meie suurim voorus ning soovime, et meie töötajatel oleks töö ja eraelu tasakaalus. Puhanud, motiveeritud ja rahulolev meeskond aitab meil saavutada parimaid tulemusi.

Meie tiimi ühendab suur kirg ja huvi projekteerimise vastu. Seltskond on kirev ja mitmekesine – nii sooliselt, rahvuselt kui ka vanuselt. Meid ühendavaks liimiks on vahvad ühisüritused ja spontaansed koosviibimised. Ühised traditsioonid on meie hea meeskonnavaimu, ühise huumori ja läbisaamise aluseks.

Meie tööpõhimõtted

Rohkem Vähem

Meil pole vaid ambitsioonikad eesmärgid, vaid ka kindel arusaam, kuidas neid saavutada. Meie jaoks on teekond sihini sama oluline kui lõpptulemus. PCC Projektis on selgelt määratletud ärieesmärgid, mis põhinevad meie väärtustel. Soovime olla tunnustatud koostööpartnerid nii töötajatele kui ka klientidele.

Toetume oma töös järgmistele põhimõtetele:

Meeskond ja toetus

Meie edu tagab meeskonnatöö – meil on positiivne tööõhkkond ja head kolleegid. Me usume andekusse ja üksteise toetamisse. Meie tööprotsessid ja -ülesanded on selged, need viivad meid tulemusteni. Projektid valmivad tänu heale meeskonnatööle. Õpime üksteiselt, teeme koostööd, ületame raskusi ja tähistame koos. Oleme usaldusväärsed ja jätkusuutlikud.

Areng

Meisterlikkus on meie jaoks oluline. Professionaalne areng on igapäevaelu üks osa. Liitudes meie meeskonnaga, saad isikliku mentori, läbid sissejuhatava koolituse ning koostame Sulle arengukava. See tagab Sulle meie juures eduka alguse.
Me õpime uusi ülesandeid täites ning teisi õpetades. Meie insenerid jagavad Sinuga oma teadmisi, oskusi ja kogemusi. Toetame oma töötajate kutse omandamist ning uuendamist. Panustame noorte kolleegide väljaõppesse, pakkudes neile paindlikku tööaega ja võimalust osaleda keerulistes rahvusvaheliste projektides. Meie arenguvõimalused toetuvad usaldusele ja väärtustamisele, projektides osalemisele ning kogemuste vahetamisele.

Motivatsioon

Soodustame tervislikku ja sportlikku eluviisi, pakkudes töötaja valikul spordikompensatsiooni või tervisekindlustust. Haigestunud töötajatele maksame haigushüvitist juba 2. haiguspäevast.
Meil on kokkuhoidev ja äge meeskond, kus igaüks leiab oma koha. Oma ühtsus- ja meeskonnatunde kasvatamiseks korraldame lõbusaid ühisüritusi: tähistame töötajate sünnipäevi, naudime talviseid suusarõõme ja suviseid veemõnusid. Igaüks meist pingutab hea ja toetava sisekliima nimel.

Stabiilsus

Oleme stabiilne ja usaldusväärne tööandja. Maksame oma töötajatele konkurentsivõimelist palka ja alati õigel ajal. Peale põhipalga on meil ka tulemustasu programm, mis võimaldab teenida lisatasu.

Vastutustundlikkus

Heade töötulemuste saavutamiseks hindame kõrgelt töö- ja eraelu tasakaalu. Meie jaoks on perekond oluline, mistõttu oleme neid kaasanud toredatesse ühisüritustesse. Toetame oma töötajaid perekondlike sündmuste korral.
Ergonoomika ja tervislik eluviis on oluline osa meie igapäevatööst. Pakume oma töötajatele kaasaegseid töövahendeid, keskkonda ning oleme paindlikud tööaja ja -koha osas.

Meie soodustused

Rohkem Vähem

Maksame praktikandile töötasu.
Kordusõppuste ja õppepuhkuse ajal maksame keskmist töötasu.
Võimalus valida spordikompensatsiooni või tervisekindlustuse vahel.
Maksame haigushüvitist alates teisest haiguspäevast.
Peame meeles isiklikke ja tööalaseid tähtpäevi, sh sünnipäevi, tööjuubeleid, lapse sündi.
Korraldame ühisüritusi nii töötajatele kui nende lastele.
Maksame värbamispreemiat.

Lisatasusüsteem

PCC Projektis väärtustame töötajate panust ettevõtte eesmärkide saavutamisel. Meie lisatasusüsteem on suunatud töötajate huvi suurendamisele ettevõtte eesmärkide ja tulemuste saavutamisel.
Maksame tulemustasu efektiivse ja kvaliteetse töö eest ning boonust projektide kasumliku juhtimise eest.

Töötamine ja praktika

Oma töötajate lood

Vabad töökohad

Ootame kandideerima kõiki erialase haridusega inimesi, sõltumata nende soost, päritolust, vanusest või erivajadusest. Meile on tähtis kiire värbamisprotsess ja tagasiside andmine kõigile kandidaatidele.

Milline on meie kandideerimisprotsess?

Avatud konkursi puhul saada oma kandideerimisavaldus CV Keskuse, CV Online’i, kodulehe või e-kirja kaudu: personal@pcc. Võtame Sinuga ühendust pärast kandideerimise tähtaja lõppu hiljemalt nädala jooksul.
Kõik edasipääsenud kandidaadid kutsume vestlusele. Kui Sa seekord edasi ei pääsenud, saad meilt kindlasti tagasisidet oma kandidatuuri kohta. Üldjuhul on meil värbamisprotsessis ka praktiline voor, mille raames palume väljavalitud kandidaatidel läbida ruumilise võimekuse testi.
Kui oled osutunud väljavalituks ning tingimused on mõlemale poolele sobivad, siis tervitame Sind rõõmuga oma meeskonnas!

Projekteerija

Rohkem
Vähem
Ootame Sind, kui Sul on:

kõrgkoolis ja kogemuste kaudu omandatud tehnilised teadmised ja oskused;
hea ruumiline võimekus;
lahendustele suunatud mõtteviis;
julgus esitada küsimusi;
ladus inglise keee oskus;
soov oma erialal areneda;
oskus olla meeskonnamängija.

Sinu kvalifikatsioon:

kõrgharidus või selle omandamine inseneriteadustes;
oskus kasutada enam levinud projekteerimistarkvara.

Sinu isikuomadused

oled täpne ja detailne.
oled iseseisev ja vastutustundlik.
Sul on hea kujutlusvõime ja kasutad oma loovust.
oled valmis suhtlema ja Sulle meeldib meeskonnas töötada.

Kandideerida saab ka CV-Online’i ja CV Keskuse kaudu.

  Lisa CV*

  Ainult üks fail.
  20 MB limiit.
  Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
  .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

  Lisa kaaskiri

  Sellele väljale on võimalik üles laadida
  kuni 10 MB faile.
  Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
  .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

  Insener

  Rohkem
  Vähem
  Ootame Sind, kui Sul on:

  kõrgkoolis ja kogemuste kaudu omandatud tehnilised teadmised ja oskused;
  hea ruumiline võimekus;
  lahendustele suunatud mõtteviis;
  julgus esitada küsimusi;
  ladus inglise keele rääkimise oskus;
  soov panustada projekteerijate arengusse.

  Sinu kvalifikatsioon:

  magistrikraad inseneriteadustes;
  inseneri kutse;
  info haldamisega seotud oskused;
  suudad arutada insenertehnilisi lahendusi asjaomaste huvirühmadega.

   

  Sinu isikuomadused:

  oled täpne ja detailne;
  oled iseseisev ja suudad langetada otsuseid ning võtad vastutuse;
  Sul on hea kujutlusvõime ja kasutad oma loovust;
  Sul on hea pingetaluvus ning suudad klientide nõudmistele vastata ja teha koostööd kõigi projekti osapooltega;
  Sulle meeldib meeskonnas töötada.

  Kandideerida saab ka CV-Online’i ja CV Keskuse kaudu.

   Lisa CV*

   Ainult üks fail.
   20 MB limiit.
   Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
   .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

   Lisa kaaskiri

   Sellele väljale on võimalik üles laadida
   kuni 10 MB faile.
   Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
   .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

   Projektijuht

   Rohkem
   Vähem
   Otsime Sind, kui:

   Sul on eri suuruse ja keerukusega projektide juhtimise kogemus;
   Sul on teadmised projekteerimisest;
   armastad korda, oled tulemustele keskendunud;
   oled võimeline ajaliselt planeerima, korraldama ja jälgima keerulisi tehnilisi projekte, mis oleksid valmis tähtajaliselt ning kooskõlas eelarvega;
   oled võimeline lepinguid mõistma ja saavutama tulemusi kooskõlas lepinguga;
   oled võimeline riske tuvastama ja vähendama;
   Sa räägid inglise keelt vähemalt tasemel B2.

   Sinu kvalifikatsioon:

   Bakalaureuse- või magistrikraad inseneriteadustes;
   soovitatavalt projektijuhtimise koolitus või kogemus;
   info haldamise ja aruandlusega seotud oskused;
   suudad tutvustada projekti hetkeolukorda klientidele, olles seejuures asjakohaselt detailne;
   suudad arutada projektiga seotud küsimusi asjaomaste huvirühmadega.

   Sinu inimsuhete-alased oskused

   oled hea suhtleja, avatud ja reageerimisvõimeline;
   Sul on hea pingetaluvus, suudad klientide nõudmistele vastata ja teha koostööd kõigi projekti osapooltega;
   lood partneritega lojaalseid suhteid;
   edendad meeskonnas tervisliku töö ja eraelu tasakaalu põhimõtet.

   Kandideerida saab ka CV-Online’i ja CV Keskuse kaudu.

    Lisa CV*

    Ainult üks fail.
    20 MB limiit.
    Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
    .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

    Lisa kaaskiri

    Sellele väljale on võimalik üles laadida
    kuni 10 MB faile.
    Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
    .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

    Tudengid ja praktikandid

    Rohkem
    Vähem

    Kas mõte organisatsioonist, mis on betoonkonstruktsioonide loomisel Põhjamaades liider, paneb Sul silmad särama?

    Kas valdkond, kus teeksid oma unistuste karjääri, on üks allolevatest?

    müük ja projektijuhtimine;
    projekteerimine;
    mudelprojekteerimine;
    arvutusinseneeria.

    Kas järgmised punktid kirjeldavad Sind?

    õpid ülikoolis või kõrgkoolis;
    oskad inglise keelt piisavalt, et rahvusvahelises ettevõttes toime tulla;
    oled aktiivne ja uudishimulik ega karda küsimusi esitada;
    oled täpne, korrektne ja organiseeritud;
    usud, et igaühel tiimis on oluline roll ning koos on võimalik maailma muuta;
    oled valmis pühendama aega, et saada väärtuslik praktikakogemus.

    Kas all kirjeldatu kattub Sinu praktikaootustega?

    soovin koguda teadmisi ja oskusi oma valdkonna ekspertide käe all;
    soovin saada rahvusvahelise ettevõtte kogemust;
    soovin rakendada õpitut töökeskkonnas.

    Kas tahaksid koos meiega muuta miljonite inimeste elu Põhjamaades ja Baltikumis?

    Kandideeri kohe, et oleksid juba täna meile nähtav. Kandideerides saad osaks meie praktikantide talendivaramust.

    Kui oleme leidnud Sinu profiiliga sobiva praktikakoha, võtame Sinuga ise ühendust!
    Kõik, kes on intervjuudel käinud, saavad tagasiside pärast vestlust ning kõigile teistele kandideerijatele anname tagasiside kord kvartalis.

     Lisa CV*

     Ainult üks fail.
     20 MB limiit.
     Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
     .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

     Lisa kaaskiri

     Sellele väljale on võimalik üles laadida
     kuni 10 MB faile.
     Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
     .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

     Otsid tööd? Saada oma CV

     Rohkem
     Vähem
     Kas valdkond, kus teeksid oma unistuste karjääri, on üks allolevatest?

     —  müük ja projektijuhtimine;
     —  projekteerimine;
     —  mudelprojekteerimine;
     —  arvutusinseneeria.

      Lisa CV*

      Ainult üks fail.
      20 MB limiit.
      Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
      .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

      Lisa kaaskiri

      Sellele väljale on võimalik üles laadida
      kuni 10 MB faile.
      Lubatud tüübid: .txt; .rtf; .pdf; .doc;
      .docx; .odt; .ppt; .pptx; .odp; .xls; .xlsx; .ods.

      Leia meid ka Instagramis

      This error message is only visible to WordPress admins
      Error: No posts found.