tase 8

on saavutanud viis volitatud ehitusinseneri.