Meie klientideks on ehituselemente tootvad tehased, ehitusettevõtted, kinnisvaraarendajad ja arhitektuuribürood. Oma töös lähtume ehitusseadustikust, normidest, standarditest ja heast tavast.

Kasutame mudelprojekteerimist (BIM – Building Information Modelling) kõigis oma projektides. Tänu mudelprojekteerimisele oleme efektiivsed, hoiame ära vead ning koostöö tellija, arhitekti ja teiste erialade inseneridega on sujuv. Meie lahendused on uuenduslikud, vastavad nõuetele ja kasutatavale tehnoloogiale. Meil on pikaaegne kogemus erinevate tootjate ja ehitus-ettevõtetega.

Pakume järgmiseid projekteerimistöid:

Projekteerimise projektijuhtimine ja peatöövõtt

Rohkem Vähem

Kui tellija soovib, oleme valmis kogu ehitusprojekti koostamise oma õlule võtma, kaasates teiste distsipliinide spetsialistid väljastpoolt ettevõtet.

Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiis

Rohkem Vähem

Mõningatel juhtudel on ehitusprojekti ekspertiis nõutud seadusega, kuid peamiselt teeme ekspertiise, kui tellija soovib n-ö meelerahu ja kindlust, et tema tellitud projekt on nõuetele vastav ja optimaalne.

Konsultatsioon ja nõustamine

Rohkem Vähem

Meie juhtivad insenerid on pikaajalise töökogemusega tippspetsialistid, kes on valmis tellijat nõustama kõigis ehituskonstruktsioone puudutavates küsimustes. Vajadusel kaasame vastava pädevusega spetsialiste.

Teraskonstruktsioonide tootejooniste koostamine

Rohkem Vähem

Raudbetoonelementide tootejooniste koostamine

Rohkem Vähem

Ehituskonstruktsioonide projekteerimine

Rohkem Vähem

Meie kogenud insenerid töötavad välja sobivad lahendused, teostavad vajalikud tugevus- ja stabiilsusarvutused, koostavad mudeli ning projektdokumentatsiooni. Soovitame tellijal meid projekti kaasata esimesel võimalusel, et saaksime pakkuda kõige optimaalsema lahenduse

Tehtud tööd