Projektijuht

Otsime Sind, kui:

Sul on eri suuruse ja keerukusega projektide juhtimise kogemus;
Sul on teadmised projekteerimisest;
armastad korda, oled tulemustele keskendunud;
oled võimeline ajaliselt planeerima, korraldama ja jälgima keerulisi tehnilisi projekte, mis oleksid valmis tähtajaliselt ning kooskõlas eelarvega;
oled võimeline lepinguid mõistma ja saavutama tulemusi kooskõlas lepinguga;
oled võimeline riske tuvastama ja vähendama;
Sa räägid inglise keelt vähemalt tasemel B2.

Sinu kvalifikatsioon:

Bakalaureuse- või magistrikraad inseneriteadustes;
soovitatavalt projektijuhtimise koolitus või kogemus;
info haldamise ja aruandlusega seotud oskused;
suudad tutvustada projekti hetkeolukorda klientidele, olles seejuures asjakohaselt detailne;
suudad arutada projektiga seotud küsimusi asjaomaste huvirühmadega.

Sinu inimsuhete-alased oskused

oled hea suhtleja, avatud ja reageerimisvõimeline;
Sul on hea pingetaluvus, suudad klientide nõudmistele vastata ja teha koostööd kõigi projekti osapooltega;
lood partneritega lojaalseid suhteid;
edendad meeskonnas tervisliku töö ja eraelu tasakaalu põhimõtet.

Kandideerida saab ka CV-Online’i ja CV Keskuse kaudu.