PCC Projekt

PCC Projekt – erfarenhet av projektering med byggnadsinformationsmodellering (BIM) sedan 2005!

PCC Projekt föddes 2002 när fyra erfarna byggingenjörer med projekteringsbakgrund bestämde sig för att förena sina tidigare kunskaper och färdigheter samt framtidsplaner.

Vid etableringen av det nya företaget utgick vi från principen att vårt arbete är kreativt och en ingenjör ska kunna koncentrera sig på projektering. Målet var att förenkla rutinmässiga arbetsmoment och ritning för hand med hjälp av teknologi. PCC Projekt började använda en innovativ teknik för att ingenjörerna skulle kunna fokusera på sitt arbete.

2005 ingick vi ett samarbetsavtal med Strusoft AB, en ledande producent av programvara inom byggbranschen, vilket kompletterade vår arsenal med hela deras produkturval. Vårt team implementerade Impact som sitt verktyg som möjliggör att automatiskt upprätta produktritningar för betongelement. Våra kunder får förutom ritningarna även modellen och deras digitala data till sitt förfogande. Målet som vi satte upp för oss var att underlätta för kunden så att kunden inte skulle behöva mata in något på nytt i sina informationssystem och maskiner. Det är viktigt för oss att välja det bästa verktyget för varje projekt, därför implementerade vi programvaran av Tekla Structures 2016. Den används vid upprättande av alla våra projekt för stålkonstruktioner.

Estland blev ganska snart för litet för vårt starka och kompetenta team. Vi genomförde våra första exportprojekt till Lettland 2004 och till Sverige och Norge 2005. Under lågkonjunkturen på Estlands byggmarknad inriktade vi oss på arbete i Norden och idag exporterar vi ca 90% av våra tjänster.

Vi har omfattande erfarenhet och kompetens för projektering av olika byggnader, från enkla projekt till flerbostadshus, bibliotek, sjukhus och kärnkraftverk.

Certifikat och märkningar

Yrkescertifierade ingenjörer i vårt team:

nivå 8

Sex certifierade byggingenjörer.

nivå 7

Fyra diplomerade byggingenjörer.