Ta initiativ og driv samarbeid

Vi oppmuntrer til lederskap på alle nivåer, og oppfordrer arbeidstakere til å vise frem initiativ, foreslå ideer og fremme deres karriere. Vi forventer ikke bare at de ansatte driver aktivt samarbeid, men også at de tar ansvar.

Test deg selv

PCC Projekt designer komplekse og store bygninger. Du har mulighet til å utfordre deg selv, utvide horisonter og utvikle deg profesjonelt. Du kan bli en designer, modellerer, ledende ingeniør eller prosjektleder.

Vær internasjonal

Våre teammedlemmer kommer fra forskjellige land – foruten estere har vi også ingeniører fra Italia, Spania, Russland og Ukraina. Vårt folk har studert design og arkitektur ved ulike europeiske universiteter. Vi verdsetter vårt mangfoldige team, og vi mener at dette er vårt konkurransefortrinn. Vi tror at for å oppnå suksess er det viktigst å håndtere problemer og utfordringer i ulike perspektiver.

Arbeid med formål

Til tross for din stilling i selskapet, bidrar du til å skape en bedre verden. Prosjektering av boliger, kontorbygg, barnehager, skoler, sykehus og hoteller berører livene til millioner av mennesker.

Vårt verditilbud

Mer Mindre

Hos PCC Projekt blir du først og fremst ønsket velkommen av spesialister på prosjektering av konstruksjoner, som forstår at selskapets største verdi er selskapets ansatte. Hos oss kan du være trygg på at du vil få mulighet til å lære under veiledning av eksperter på sitt felt, og strever profesjonelt enda høyere i fremtiden. Vi driver med prosjektering allerede siden 2002.

 

Vi setter alltid høye mål for oss selv fordi vi føler at vi er i stand til å klare det. Vårt kompetente team av spesialister har åpnet mange dører for oss også utenfor Estland. Vi har alltid spennende internasjonale prosjekter på bordet, og vi tilbyr banebrytende teknologi og programvare til våre ansatte for å utføre disse. Vi er stolte over at våre kunnskaper, ferdigheter og arbeid verdsettes svært høyt på det nordeuropeiske markedet, spesielt i Skandinavia.

Vi ser alltid til fremtiden, og setter pris på forskjellige utviklingsmuligheter. Våre ansatte har nøkkelverdi i virksomheten, og vi ønsker å satse mest mulig på deres fremtid. Vi støtter dem, slik at de kan arbeide samtidig som de går på skole, og gir dem mulighet til fjernarbeid ved behov. Det er ikke viktig for oss å være på kontoret, men kvalitet og resultater av vårt arbeid. Fleksibilitet er vår største dyd, og vi ønsker at våre ansatte skal ha en balanse mellom arbeid og privatliv. Et uthvilt, motivert og fornøyd team hjelper oss å oppnå de beste resultatene.

Vårt team har til felles en stor lidenskap og interesse for prosjektering. Selskapet er fargerikt og mangfoldig – både i forhold til kjønn, etnisitet og alder. Limet som knytter oss er morsomme felles arrangementer og spontane sammenkomster. Felles tradisjoner er grunnlaget for vår gode lagånd, felles humor og gode relasjoner.

Våre arbeidsprinsipper

Mer Mindre

Vi har ikke bare ambisiøse formål, men også en solid forståelse for hvordan vi skal oppnå disse. For oss er veien til destinasjonen like viktig som sluttresultatet. PCC Projekt har klart definerte forretningsmål, som er basert på våre verdier. Vi ønsker å være en anerkjent partner for våre ansatte så vel som våre kunder.

Vi har følgende prinsipper i vårt arbeid:

 Team og støtte

Suksessen vår bygger på samarbeid – vi har et positivt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Vi tror på talent og støtte til hverandre. Våre arbeidsprosesser og -oppgaver er klare, de fører oss til resultater. Prosjekter fullføres takket være godt teamarbeid.

Vi lærer av hverandre, driver samarbeid, overvinner vanskeligheter og feirer sammen. Vi er pålitelige og bærekraftige.

 Utvikling

Fortreffelighet er viktig for oss. Faglig utvikling er en del av hverdagen. Ved å bli med på vårt team, får du en personlig mentor, går gjennom en innledende opplæring, og vi utarbeider en utviklingsplan for deg. Dette sikrer deg en vellykket start hos oss.

Vi lærer ved å gjennomføre nye oppgaver og lære andre. Våre ingeniører dele med deg deres kunnskaper, ferdigheter og erfaringer. Vi støtter våre ansatte når de erverver og fornyer deres yrkeskvalifikasjoner.

Vi bidrar til opplæring av unge kolleger, og tilbyr dem fleksibel arbeidstid, samt mulighet til å delta i komplekse, internasjonale prosjekter.

Våre utviklingsmuligheter er bygger på tillit og verdsettelse, deltakelse i prosjekter og utveksling av erfaringer.

Motivasjon

Vi fremmer en sunn og sportslig livsstil ved å tilby enten treningsstøtte eller helseforsikring, avhengig av hva den ansatte velger.  Til sykmeldte arbeidstakere betaler vi sykepenger allerede fra andre fraværsdag.

Vi har et sammenhengende og kult team hvor alle finner sin plass. Vi organiserer morsomme felles arrangementer for å øke følelsen av felleskap og teamånd: vi feirer våre ansattes bursdager, nyter skiidrett om vinteren og vann om sommeren. Hver av oss strever for et godt og støttende inneklima. 

Stabilitet

Vi er en stabil og pålitelig arbeidsgiver. Vi betaler våre ansatte en konkurransedyktig lønn og alltid til rett tid. I tillegg til grunnlønnen har vi også et bonusprogram som gir deg mulighet til å tjene ekstra.

Ansvarlighet

Vi setter stor pris på balanse mellom arbeid og privatliv for å oppnå gode arbeidsresultater. For oss er familien viktig, derfor har vi engasjert dem i trivelige felles arrangementer. Vi støtter våre ansatte i tilfelle familiebegivenheter.

Ergonomi og sunn livsstil er en viktig del av vårt daglige arbeid. Vi tilbyr våre ansatte moderne verktøy, miljø og fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og -sted

Vår bonusordning

Mer Mindre
BONUS

Vi betaler lønn under praksis.
Under omskolering og studiepermisjon betaler vi gjennomsnittslønn.
Mulighet til å velge mellom treningsstøtte eller helseforsikring.
Vi betaler sykepenger fra andre fraværsdag.
Vi feirer personlige og yrkesrelaterte viktige dager, dvs. bursdager, arbeidsjubileum, fødsel av barn.
Vi organiserer felles arrangementer både for ansatte og deres barn.
Vi betaler rekrutteringsbonus.

Ordning for tilleggslønn

PCC Projekt verdsetter ansattes bidrag ved oppnåelse av selskapets formål. Vår ordning for tilleggslønn har som mål å øke de ansattes interesse for å oppnå selskapets formål og resultater.
Vi betaler ytelsesbelønning for effektivt arbeid av høy kvalitet, og bonus for lønnsom prosjektledelse.

Følg oss på Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.