Våre kunder er fabrikker, som produserer bygningselementer, byggefirmaer, eiendomsutviklere og arkitektbyråer. I vårt arbeid overholder vi bygningsloven, normer, standarder og god praksis.

Vi bruker bygningsinformasjonsmodellering (BIM – Building Information Modelling) i alle våre prosjekter. Takket være bygningsinformasjonsmodellering er vi effektive, utelukker feil, og samarbeidet mellom byggherre, arkitekt og ingeniører fra andre områder er jevnt. Våre løsninger er innovative, oppfyller krav og teknologi som brukes. Vi har en langvarig erfaring med forskjellige produsenter og byggefirmaer.

Våre tjenester:

Sakkyndig vurdering av byggeprosjekter og bygninger

Mer Mindre

I enkelte tilfeller er sakkyndig vurderingen av et byggeprosjektet påkrevd etter loven, men hovedsakelig utfører ekspertvurderinger når hvis kunden ønsker å ha “fred i sinnet” og være sikker på at prosjektet han har bestilt oppfyller kravene og er optimalt.

Konsultasjon og rådgivning

Mer Mindre

Våre ledende ingeniører er toppspesialister med langvarig erfaring, som er klare til å rådgi kunden om alle spørsmål knyttet til byggekonstruksjoner.

Utferdigelse av produkttegninger for stålkonstruksjoner

Mer Mindre

Utferdigelse av produkttegninger for armerte betongelementer

Mer Mindre

Prosjektering av stålkonstruksjoner

Mer Mindre

Våre erfarne ingeniører utvikler egnede løsninger, utfører nødvendige styrke- og stabilitetsberegninger, utarbeider modell og prosjektdokumentasjon. Vi anbefaler at kunden engasjerer oss i prosjektet så snart som mulig, slik at vi kan tilby en mest optimal løsning.

Prosjektledelse og hovedentreprenørskap for prosjektering

Mer Mindre

Hvis kunden ønsker, er vi forberedt til å ta hele utferdigelsen av et byggeprosjektet på våre skuldre, og engasjere spesialister fra andre disipliner utenfor selskapet.

Portefølje