Ta initiativ och samarbeta

Vi uppmuntrar ledning på alla nivåer och uppmanar de anställda att visa initiativ, komma med idéer och utveckla sin karriär. Vi förväntar oss inte bara aktivt samarbete utan även ansvarstagande från de anställda.

Sätt Dig på prov

PCC Projekt konstruerar komplicerade och stora byggnader. Du får chansen att sätta dig på prov, utvidga Dina horisonter och utveckla Dig professionellt. Du kan bli projektör, modellerare, ledande ingenjör eller projektledare.

Var internationell

Medlemmar av vårt team kommer från olika länder – förutom ester arbetar även ingenjörer från Italien, Spanien, Ryssland och Ukraina hos oss. Våra anställda har studerat projektering och arkitektur vid olika universitet i Europa. Vi sätter värde på mångfalden av vårt team och anser att den är en av våra konkurrensfördelar. Vi tror på att hantering av problem och utmaningar från olika synvinklar är viktigast för att uppnå ekonomisk framgång.

Ett målmedvetet arbete

Oavsett Din befattning i bolaget hjälper Du att skapa en bättre värld. Projektering av bostadshus, kontorsbyggnader, förskolor, sjukhus och hotell påverkar miljontals människors liv.

Vårt värdeerbjudande

Se mer Se mindre

Ledningen av PCC Projekt som välkomnar Dig utgörs av proffs inom projektering av konstruktioner som betraktar sina anställda som företagets största värde. Hos oss kan Du vara säker på att Du får chansen att lära dig av experter inom respektive område och i framtiden avancera ännu mer professionellt. Vi arbetar med projektering ända sedan 2002.

Vi sätter alltid upp höga mål för oss eftersom vi känner att vi klarar dem. Vårt kompetenta team av specialister har även öppnat många dörrar för oss utanför Estland. Vi håller alltid på med spännande internationella projekt och erbjuder våra anställda teknik och programvara i toppklass för att genomföra dem. Vi är stolta över att våra kunskaper, färdigheter och prestationer uppskattas mycket högt på den nordeuropeiska marknaden, särskilt i Norden.

Vi är alltid inriktade på framtiden och sätter värde på olika utvecklingsmöjligheter. De anställda har nyckelvärde för vårt företag och vi vill bidra så mycket som möjligt till deras framtid. Vi stödjer dem genom att möjliggöra dem att studera vid sidan av arbetet och distansarbeta vid behov. Vi uppskattar inte timmar på kontoret utan arbetets kvalitet och resultat. Flexibilitet är vår största fördel och vi vill att våra anställda ska kunna balansera arbetet och privatlivet. Ett utvilat, motiverat och nöjt team hjälper oss att uppnå de bästa resultaten.

Det gemensamma för vårt team är en stor passion och ett stort intresse för projektering. Teamet är varierande och mångfaldigt – både vad gäller kön, nationalitet och ålder. Det som binder ihop oss är roliga gemensamma evenemang och spontant umgänge. Gemensamma traditioner är grunden för vår teamanda, gemensam humor och goda relationer.

Våra arbetsprinciper

Se mer Se mindre

Vi har inte bara ambitiösa mål utan även en tydlig vision om hur de ska uppnås. För oss är vägen till målet lika viktig som slutresultatet. PCC Projekt har tydligt definierade affärsmål som bygger på våra värden. Vi vill vara en uppskattad samarbetspartner för både personalen och kunderna.

Vi utgår från följande principer i vårt arbete:

Teamanda och stöd

Teamarbete är det som säkrar vår framgång – vi har en positiv arbetsstämning och trevliga medarbetare. Vi tror på talang och ömsesidigt stöd. Våra arbetsprocesser och -uppgifter är tydliga och leder oss till resultaten. Projekt genomförs tack vare bra teamarbete.

Vi lär oss av varandra, samarbetar, övervinner svårigheter och firar tillsammans. Vi är pålitliga och hållbara.

Utveckling

Hög professionalitet är viktig för oss. Professionell utveckling är en del av vardagslivet. När Du går med i vårt team får Du en personlig mentor och genomgår en introduktionsutbildning samt vi upprättar en utvecklingsplan för Dig. Detta säkrar en framgångsrik början för Dig hos oss.

Vi lär oss genom nya arbetsuppgifter och genom att handleda andra. Våra ingenjörer delar med sig av sina kunskaper, färdigheter och erfarenhet till Dig. Vi stödjer de anställdas yrkesutbildning och vidareutbildning.

Vi bidrar till unga medarbetares utbildning genom att erbjuda dem flexibel arbetstid och möjligheten att delta i avancerade internationella projekt.

Våra utvecklingsmöjligheter utgår från förtroende och uppskattning, medverkan i projekt och erfarenhetsutbyte.

Motivation

Vi främjar en hälsosam och sportig livsstil genom att erbjuda antingen träningskompensation eller hälsovårdsförsäkring efter personens önskemål. Insjuknade anställda betalas sjukersättning redan från den andra sjukledighetsdagen.

Vi har ett sammanhållet och kul team där var och en hittar sin plats. För att bidra till sammanhållning och teamkänsla organiserar vi roliga gemensamma evenemang: vi firar de anställdas födelsedagar samt njuter av skidåkning vintertid och vattennöjen sommartid. Var och en av oss strävar efter en bra och stödjande företagsanda.

Stabilitet

Vi är en stabil och pålitlig arbetsgivare. Vi har konkurrenskraftiga löner som alltid betalas ut i tid. Förutom huvudlön har vi även ett resultatbaserat ersättningsprogram som möjliggör att tjäna extra.

 Ansvarsfullhet

Vi sätter stort värde på balansen mellan arbets- och privatlivet som bidrar till bra arbetsresultat. Familjen är viktig för oss så vi har organiserat roliga gemensamma evenemang för de anställda och deras familjer. Vi stödjer våra anställda vid familjehändelser.

Ergonomi och en hälsosam livsstil är en viktig del av vårt dagliga arbete. Vi erbjuder våra anställda en modern arbetsutrustning och -miljö samt är flexibla när det gäller arbetstid och-plats.

Våra förmåner

Se mer Se mindre
FÖRMÅNER

Vi betalar lön till praktikanter.
Vi betalar medellön under militära instruktionskurser och studieledighet.
Möjlighet att välja mellan träningskompensation och hälsovårdsförsäkring.
Vi betalar sjukersättning från och med den andra sjukledighetsdagen.
Vi firar personliga och anställningsrelaterade bemärkelsedagar såsom födelsedagar, anställningsjubileer, födelse av barn.
Vi organiserar gemensamma evenemang för både anställda och deras barn.
Vi betalar rekryteringsbonus.

Bonussystem

PCC Projekt sätter värde på de anställdas bidrag till att uppnå företagets mål. Vårt bonussystem är inriktat på att höja personalens intresse för att uppnå företagets mål och resultat.
Vi betalar en resultatbaserad ersättning för effektivt och högkvalitativt arbete och en bonus för lönsam ledning av projekt.

Följ oss på Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.