Ta initiativ og driv samarbeid

Vi oppmuntrer til lederskap på alle nivåer, og oppfordrer arbeidstakere til å vise frem initiativ, foreslå ideer og fremme deres karriere. Vi forventer ikke bare at de ansatte driver aktivt samarbeid, men også at de tar ansvar.