Ta initiativ och samarbeta

Vi uppmuntrar ledning på alla nivåer och uppmanar de anställda att visa initiativ, komma med idéer och utveckla sin karriär. Vi förväntar oss inte bara aktivt samarbete utan även ansvarstagande från de anställda.