Prosjektering av stålkonstruksjoner

Våre erfarne ingeniører utvikler egnede løsninger, utfører nødvendige styrke- og stabilitetsberegninger, utarbeider modell og prosjektdokumentasjon. Vi anbefaler at kunden engasjerer oss i prosjektet så snart som mulig, slik at vi kan tilby en mest optimal løsning.