Projektering av byggkonstruktioner

Våra erfarna ingenjörer utarbetar lämpliga lösningar, genomför nödvändiga hållfasthets- och stabilitetsberäkningar, upprättar modellen och projektdokumentationen. Vi rekommenderar beställaren att engagera oss i projektet i så tidigt skede som möjligt för att vi ska kunna erbjuda den optimala lösningen.