Sakkyndig vurdering av byggeprosjekter og bygninger

I enkelte tilfeller er sakkyndig vurderingen av et byggeprosjektet påkrevd etter loven, men hovedsakelig utfører ekspertvurderinger når hvis kunden ønsker å ha “fred i sinnet” og være sikker på at prosjektet han har bestilt oppfyller kravene og er optimalt.