Sakkunniggranskning av byggprojekt och byggnader

I vissa fall är sakkunniggranskning av byggprojektet erforderlig enligt lag men oftast genomför vi sakkunniggranskning när beställaren vill ha så att säga sinnesro och visshet i att det beställda projektet uppfyller kraven och är optimal.