Vår kundbas utgörs av fabriker som tillverkar byggelement, byggföretag, fastighetsutvecklare och arkitektbyråer. I vårt arbete utgår vi från bygglagstiftningen, normer, standarder och god sed.

Vi använder projektering med byggnadsinformationsmodellering (BIM – Building Information Modelling) i alla våra projekt. Tack vare BIM-projektering är vi effektiva, förebygger fel och samarbetar smidigt med beställaren, arkitekten och ingenjörer inom andra områden. Våra lösningar är innovativa, uppfyller kraven och är anpassade till den aktuella teknologin. Vi har lång erfarenhet av samarbete med olika tillverkare och byggföretag.

Våra tjänster:

Sakkunniggranskning av byggprojekt och byggnader

Se mer Se mindre

I vissa fall är sakkunniggranskning av byggprojektet erforderlig enligt lag men oftast genomför vi sakkunniggranskning när beställaren vill ha så att säga sinnesro och visshet i att det beställda projektet uppfyller kraven och är optimal.

Konsultation och rådgivning

Se mer Se mindre

Våra ledande ingenjörer är avancerade specialister med lång professionell erfarenhet som är beredda att konsultera beställaren i alla frågor inom byggkonstruktioner.

Utarbetande av produktritningar för stålkonstruktioner

Se mer Se mindre

Utarbetande av produktritningar för armerade betongelement

Se mer Se mindre

Projektering av byggkonstruktioner

Se mer Se mindre

Våra erfarna ingenjörer utarbetar lämpliga lösningar, genomför nödvändiga hållfasthets- och stabilitetsberäkningar, upprättar modellen och projektdokumentationen. Vi rekommenderar beställaren att engagera oss i projektet i så tidigt skede som möjligt för att vi ska kunna erbjuda den optimala lösningen.

Projektledning och huvudentreprenader inom projektering

Se mer Se mindre

Om beställaren vill så är vi beredda att ta hand om upprättandet av hela byggprojektet med hjälp av externa specialister inom andra områden.

Portfölj