Var internationell

Medlemmar av vårt team kommer från olika länder – förutom ester arbetar även ingenjörer från Italien, Spanien, Ryssland och Ukraina hos oss. Våra anställda har studerat projektering och arkitektur vid olika universitet i Europa. Vi sätter värde på mångfalden av vårt team och anser att den är en av våra konkurrensfördelar. Vi tror på att hantering av problem och utmaningar från olika synvinklar är viktigast för att uppnå ekonomisk framgång.