Projektledning och huvudentreprenader inom projektering

Om beställaren vill så är vi beredda att ta hand om upprättandet av hela byggprojektet med hjälp av externa specialister inom andra områden.