Konsultation och rådgivning

Våra ledande ingenjörer är avancerade specialister med lång professionell erfarenhet som är beredda att konsultera beställaren i alla frågor inom byggkonstruktioner.