Kätlini lugu

PCC Projektist kui tööandjast kuulsin esimest korda oma kursusekaaslastelt. Just nemad innustasid mind kandideerima ja siin ma nüüd õnnelikult olen. PCC Projekt on väga hea koht, kust alustada noore projekteerijana. Meile on võimaldatud paindlik töögraafik, mis on üliõpilasele väga oluline. Eelnevalt käisin töö kõrvalt ka koolis, mis võib esmapilgul tunduda väga koormav ja raske. Mulle tehti see aga palju lihtsamaks – määrati kindel töötundide arv, konkreetsed eesmärgid ja tulemused, mis pean saavutama. Mul oli vaba voli, millal ma tööasjadega tegelen, oluline on tulemus ja asjade lõpule viimine. Tänu sellele pean oma töö juures kõige olulisemaks ajaplaneerimist ning julgust küsida abi, kui asjad hakkavad kuhjuma.

Oma igapäevases töös kasutan neid oskusi alati, sest erinevaid ülesandeid võib palju olla. Tavalise tööpäeva jooksul mudeldan, teen ja kontrollin tootejooniseid ning suhtlen töökaaslastega. Kuna minu töö on istuv, käin lõunapauside ajal koeraga jalutamas. See aitab mul mõtteid koguda ja end värskemalt tunda. Mulle meeldib, et iga minu tööpäev on rutiinivaba, mis tähendab, et päeva algus ja lõpp ei ole kindlalt määratletud ning saan enda graafikuga mängida.

Ma naudin PCC Projektis töötamist ja kutsun siia hea meelega ka oma sõpru, sest siin toetatakse ja väärtustatakse töötajate erialast edasiarengut. Samuti ümbritsevad ja aitavad mind kõige armsamad kolleegid.

TOP 5 lood