Våre arbeidsprinsipper

Vi har ikke bare ambisiøse formål, men også en solid forståelse for hvordan vi skal oppnå disse. For oss er veien til destinasjonen like viktig som sluttresultatet. PCC Projekt har klart definerte forretningsmål, som er basert på våre verdier. Vi ønsker å være en anerkjent partner for våre ansatte så vel som våre kunder.

Vi har følgende prinsipper i vårt arbeid:

 Team og støtte

Suksessen vår bygger på samarbeid – vi har et positivt arbeidsmiljø og gode kollegaer. Vi tror på talent og støtte til hverandre. Våre arbeidsprosesser og -oppgaver er klare, de fører oss til resultater. Prosjekter fullføres takket være godt teamarbeid.

Vi lærer av hverandre, driver samarbeid, overvinner vanskeligheter og feirer sammen. Vi er pålitelige og bærekraftige.

 Utvikling

Fortreffelighet er viktig for oss. Faglig utvikling er en del av hverdagen. Ved å bli med på vårt team, får du en personlig mentor, går gjennom en innledende opplæring, og vi utarbeider en utviklingsplan for deg. Dette sikrer deg en vellykket start hos oss.

Vi lærer ved å gjennomføre nye oppgaver og lære andre. Våre ingeniører dele med deg deres kunnskaper, ferdigheter og erfaringer. Vi støtter våre ansatte når de erverver og fornyer deres yrkeskvalifikasjoner.

Vi bidrar til opplæring av unge kolleger, og tilbyr dem fleksibel arbeidstid, samt mulighet til å delta i komplekse, internasjonale prosjekter.

Våre utviklingsmuligheter er bygger på tillit og verdsettelse, deltakelse i prosjekter og utveksling av erfaringer.

Motivasjon

Vi fremmer en sunn og sportslig livsstil ved å tilby enten treningsstøtte eller helseforsikring, avhengig av hva den ansatte velger.  Til sykmeldte arbeidstakere betaler vi sykepenger allerede fra andre fraværsdag.

Vi har et sammenhengende og kult team hvor alle finner sin plass. Vi organiserer morsomme felles arrangementer for å øke følelsen av felleskap og teamånd: vi feirer våre ansattes bursdager, nyter skiidrett om vinteren og vann om sommeren. Hver av oss strever for et godt og støttende inneklima. 

Stabilitet

Vi er en stabil og pålitelig arbeidsgiver. Vi betaler våre ansatte en konkurransedyktig lønn og alltid til rett tid. I tillegg til grunnlønnen har vi også et bonusprogram som gir deg mulighet til å tjene ekstra.

Ansvarlighet

Vi setter stor pris på balanse mellom arbeid og privatliv for å oppnå gode arbeidsresultater. For oss er familien viktig, derfor har vi engasjert dem i trivelige felles arrangementer. Vi støtter våre ansatte i tilfelle familiebegivenheter.

Ergonomi og sunn livsstil er en viktig del av vårt daglige arbeid. Vi tilbyr våre ansatte moderne verktøy, miljø og fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og -sted