Meie tööpõhimõtted

Meil pole vaid ambitsioonikad eesmärgid, vaid ka kindel arusaam, kuidas neid saavutada. Meie jaoks on teekond sihini sama oluline kui lõpptulemus. PCC Projektis on selgelt määratletud ärieesmärgid, mis põhinevad meie väärtustel. Soovime olla tunnustatud koostööpartnerid nii töötajatele kui ka klientidele.

Toetume oma töös järgmistele põhimõtetele:

Meeskond ja toetus

Meie edu tagab meeskonnatöö – meil on positiivne tööõhkkond ja head kolleegid. Me usume andekusse ja üksteise toetamisse. Meie tööprotsessid ja -ülesanded on selged, need viivad meid tulemusteni. Projektid valmivad tänu heale meeskonnatööle. Õpime üksteiselt, teeme koostööd, ületame raskusi ja tähistame koos. Oleme usaldusväärsed ja jätkusuutlikud.

Areng

Meisterlikkus on meie jaoks oluline. Professionaalne areng on igapäevaelu üks osa. Liitudes meie meeskonnaga, saad isikliku mentori, läbid sissejuhatava koolituse ning koostame Sulle arengukava. See tagab Sulle meie juures eduka alguse.
Me õpime uusi ülesandeid täites ning teisi õpetades. Meie insenerid jagavad Sinuga oma teadmisi, oskusi ja kogemusi. Toetame oma töötajate kutse omandamist ning uuendamist. Panustame noorte kolleegide väljaõppesse, pakkudes neile paindlikku tööaega ja võimalust osaleda keerulistes rahvusvaheliste projektides. Meie arenguvõimalused toetuvad usaldusele ja väärtustamisele, projektides osalemisele ning kogemuste vahetamisele.

Motivatsioon

Soodustame tervislikku ja sportlikku eluviisi, pakkudes töötaja valikul spordikompensatsiooni või tervisekindlustust. Haigestunud töötajatele maksame haigushüvitist juba 2. haiguspäevast.
Meil on kokkuhoidev ja äge meeskond, kus igaüks leiab oma koha. Oma ühtsus- ja meeskonnatunde kasvatamiseks korraldame lõbusaid ühisüritusi: tähistame töötajate sünnipäevi, naudime talviseid suusarõõme ja suviseid veemõnusid. Igaüks meist pingutab hea ja toetava sisekliima nimel.

Stabiilsus

Oleme stabiilne ja usaldusväärne tööandja. Maksame oma töötajatele konkurentsivõimelist palka ja alati õigel ajal. Peale põhipalga on meil ka tulemustasu programm, mis võimaldab teenida lisatasu.

Vastutustundlikkus

Heade töötulemuste saavutamiseks hindame kõrgelt töö- ja eraelu tasakaalu. Meie jaoks on perekond oluline, mistõttu oleme neid kaasanud toredatesse ühisüritustesse. Toetame oma töötajaid perekondlike sündmuste korral.
Ergonoomika ja tervislik eluviis on oluline osa meie igapäevatööst. Pakume oma töötajatele kaasaegseid töövahendeid, keskkonda ning oleme paindlikud tööaja ja -koha osas.