Vår bonusordning

BONUS

Vi betaler lønn under praksis.
Under omskolering og studiepermisjon betaler vi gjennomsnittslønn.
Mulighet til å velge mellom treningsstøtte eller helseforsikring.
Vi betaler sykepenger fra andre fraværsdag.
Vi feirer personlige og yrkesrelaterte viktige dager, dvs. bursdager, arbeidsjubileum, fødsel av barn.
Vi organiserer felles arrangementer både for ansatte og deres barn.
Vi betaler rekrutteringsbonus.

Ordning for tilleggslønn

PCC Projekt verdsetter ansattes bidrag ved oppnåelse av selskapets formål. Vår ordning for tilleggslønn har som mål å øke de ansattes interesse for å oppnå selskapets formål og resultater.
Vi betaler ytelsesbelønning for effektivt arbeid av høy kvalitet, og bonus for lønnsom prosjektledelse.