Våra arbetsprinciper

Vi har inte bara ambitiösa mål utan även en tydlig vision om hur de ska uppnås. För oss är vägen till målet lika viktig som slutresultatet. PCC Projekt har tydligt definierade affärsmål som bygger på våra värden. Vi vill vara en uppskattad samarbetspartner för både personalen och kunderna.

Vi utgår från följande principer i vårt arbete:

Teamanda och stöd

Teamarbete är det som säkrar vår framgång – vi har en positiv arbetsstämning och trevliga medarbetare. Vi tror på talang och ömsesidigt stöd. Våra arbetsprocesser och -uppgifter är tydliga och leder oss till resultaten. Projekt genomförs tack vare bra teamarbete.

Vi lär oss av varandra, samarbetar, övervinner svårigheter och firar tillsammans. Vi är pålitliga och hållbara.

Utveckling

Hög professionalitet är viktig för oss. Professionell utveckling är en del av vardagslivet. När Du går med i vårt team får Du en personlig mentor och genomgår en introduktionsutbildning samt vi upprättar en utvecklingsplan för Dig. Detta säkrar en framgångsrik början för Dig hos oss.

Vi lär oss genom nya arbetsuppgifter och genom att handleda andra. Våra ingenjörer delar med sig av sina kunskaper, färdigheter och erfarenhet till Dig. Vi stödjer de anställdas yrkesutbildning och vidareutbildning.

Vi bidrar till unga medarbetares utbildning genom att erbjuda dem flexibel arbetstid och möjligheten att delta i avancerade internationella projekt.

Våra utvecklingsmöjligheter utgår från förtroende och uppskattning, medverkan i projekt och erfarenhetsutbyte.

Motivation

Vi främjar en hälsosam och sportig livsstil genom att erbjuda antingen träningskompensation eller hälsovårdsförsäkring efter personens önskemål. Insjuknade anställda betalas sjukersättning redan från den andra sjukledighetsdagen.

Vi har ett sammanhållet och kul team där var och en hittar sin plats. För att bidra till sammanhållning och teamkänsla organiserar vi roliga gemensamma evenemang: vi firar de anställdas födelsedagar samt njuter av skidåkning vintertid och vattennöjen sommartid. Var och en av oss strävar efter en bra och stödjande företagsanda.

Stabilitet

Vi är en stabil och pålitlig arbetsgivare. Vi har konkurrenskraftiga löner som alltid betalas ut i tid. Förutom huvudlön har vi även ett resultatbaserat ersättningsprogram som möjliggör att tjäna extra.

 Ansvarsfullhet

Vi sätter stort värde på balansen mellan arbets- och privatlivet som bidrar till bra arbetsresultat. Familjen är viktig för oss så vi har organiserat roliga gemensamma evenemang för de anställda och deras familjer. Vi stödjer våra anställda vid familjehändelser.

Ergonomi och en hälsosam livsstil är en viktig del av vårt dagliga arbete. Vi erbjuder våra anställda en modern arbetsutrustning och -miljö samt är flexibla när det gäller arbetstid och-plats.