Våra förmåner

FÖRMÅNER

Vi betalar lön till praktikanter.
Vi betalar medellön under militära instruktionskurser och studieledighet.
Möjlighet att välja mellan träningskompensation och hälsovårdsförsäkring.
Vi betalar sjukersättning från och med den andra sjukledighetsdagen.
Vi firar personliga och anställningsrelaterade bemärkelsedagar såsom födelsedagar, anställningsjubileer, födelse av barn.
Vi organiserar gemensamma evenemang för både anställda och deras barn.
Vi betalar rekryteringsbonus.

Bonussystem

PCC Projekt sätter värde på de anställdas bidrag till att uppnå företagets mål. Vårt bonussystem är inriktat på att höja personalens intresse för att uppnå företagets mål och resultat.
Vi betalar en resultatbaserad ersättning för effektivt och högkvalitativt arbete och en bonus för lönsam ledning av projekt.